Frågor och svar

Bostadsrätternas styrelse kommer att föreslå fullmäktige om en avveckling av bosparverksamheten. Observera att en del information på webbplatsen i och med detta kan vara inaktuell.